NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 13695 (192020)

Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy spektrálnych charakteristík laserov (ISO 13695: 2004) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 13695
: 192020
: 96799
: 1.11.2004
: 27
: 81 g (0.18 )
:
Kategorie: Technické normy STN