NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 13482 (186540)

Roboty a robotické zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na nepriemyselné roboty. Robot na nezdravotnú osobnú starostlivosť (ISO 13482: 2014) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 13482
: 186540
: 119025
: 1.6.2014
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN