NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 13212 (195106)

Očná optika. Prostriedky na ošetrovanie kontaktných šošoviek. Pokyny na určenie doby skladovania (ISO 13212: 2014) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 13212
: 195106
: 120205
: 1.2.2015
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN