NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 12215-9 (320871)

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 9: Výčnelky plachtových plavidiel (ISO 12215-9: 2012) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 12215-9
: 320871
: 128551
: 1.5.2019
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN