NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 11986 (195226)

Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky na ošetrovanie kontaktných šošoviek. Stanovenie absorpcie a uvoľňovania konzervačných látok (ISO 11986: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 11986
: 195226
: 126705
: 1.6.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN