NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 11979-7 (195300)

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 7: Klinické hodnotenie vnútroočných šošoviek na korekciu afakie (ISO 11979-7: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 11979-7
: 195300
: 127448
: 1.11.2018
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN