NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 11979-5 (195300)

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 5: Biokompatibilita (ISO 11979-5: 2006) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 11979-5
: 195300
: 102195
: 1.11.2006
: 26
: 78 g (0.17 )
:
Kategorie: Technické normy STN