NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 11979-4 (195300)

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 4: Informácie a označovanie (ISO 11979-4: 2008) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 11979-4
: 195300
: 108098
: 1.5.2009
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN