NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 11979-3 (195300)

Očná optika. Vnútroočné šošovky. Časť 3: Mechanické vlastnosti a skúšobné metódy (ISO 11979-3: 2012) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 11979-3
: 195300
: 117198
: 1.6.2013
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN