NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 11979-10 (195300)

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 10: Klinické overovanie vnútroočných šošoviek na korekciu ametropie afakických očí (ISO 11979-10: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 11979-10
: 195300
: 127449
: 1.11.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN