NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 11979-1 (195300)

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 1: Slovník (ISO 11979-1: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 11979-1
: 195300
: 128759
: 1.6.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN