NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 11978 (195222)

Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky na ich ošetrovanie. Označovanie (ISO 11978: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 11978
: 195222
: 126199
: 1.3.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN