NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 10855-1 (269360)

Príbrežné kontajnery a spojité zdvíhacie súpravy. Časť 1: Príbrežné kontajnery. Návrh, výroba a značenie (ISO 10855-1: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 10855-1
: 269360
: 127859
: 1.1.2019
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN