NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 10343 (195109)

Oftalmologické prístroje. Oftalmometre (ISO 10343: 2014) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 10343
: 195109
: 119868
: 1.1.2015
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN