NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 10341 (195107)

Oftalmologické prístroje. Hlavy refraktorov (ISO 10341: 2012) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 10341
: 195107
: 117200
: 1.6.2013
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN