NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 10322-2 (195104)

Očná optika. Jednostranne leštené polotovary okuliarových šošoviek. Časť 2: Špecifikácie polotovarov šošoviek s progresívnou a degresívnou optickou mohutnosťou (ISO 10322-2: 2016) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 10322-2
: 195104
: 123141
: 1.8.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN