NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO/IEC 27019 (369780)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie informačnej bezpečnosti v energetickom priemysle (ISO/IEC 27019: 2017, opravená verzia 2019-08) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO/IEC 27019
: 369780
: 131003
: 1.9.2020
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN