NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO/IEC 25064 (369792)

Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérových produktov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Správa o potrebách používateľa (ISO/IEC 25064: 2013) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO/IEC 25064
: 369792
: 125459
: 1.10.2017
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN