NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO/IEC 25063 (369792)

Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality systémov a softvérových produktov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Popis kontextu používania (ISO/IEC 25063: 2014) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO/IEC 25063
: 369792
: 125458
: 1.10.2017
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN