NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 80601-2-71 (364800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-71: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na funkčnú spektroskopiu v blízkej infračervenej oblasti (NIRS) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 80601-2-71
: 364800
: 127535
: 1.11.2018
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN