NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 80601-2-60 (364800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-60: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti stomatologických prístrojov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 80601-2-60
: 364800
: 131488
: 1.9.2020
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN