NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 63093-1 (358471)

Feritové jadrá. Návody na rozmery a medze povrchových nerovnomerností. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 63093-1
: 358471
: 131707
: 1.10.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN