NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 63005-2 (368570)

Videokamera a záznamník údajov pri nehodách cestných vozidiel. Časť 2: Skúšobné metódy na hodnotenie prevádzky základných funkcií (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 63005-2
: 368570
: 130991
: 1.7.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN