NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62969-2 (358793)

Polovodičové súčiastky. Polovodičové rozhranie pre motorové vozidlá. Časť 2: Metódy vyhodnotenia účinnosti bezdrôtového prenosu energie senzorov motorových vozidiel využitím rezonancie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62969-2
: 358793
: 127828
: 1.2.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN