NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62932-2-1 (364396)

Systémy prietokových batérií na stacionárne používanie. Časť 2-1: Všeobecné požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62932-2-1
: 364396
: 131666
: 1.10.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN