NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62884-3 (358435)

Meracie metódy na piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátoroch. Časť 3: Frekvenčné starnutie - skúšobné metódy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62884-3
: 358435
: 127827
: 1.2.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN