NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62714-1 (184022)

Formát na výmenu technických údajov pri projektovaní priemyselných riadiacich systémov. AML (Automation Markup Language). Časť 1: Architektúra a všeobecné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62714-1
: 184022
: 127767
: 1.2.2019
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN