NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62677-3-102 (346536)

Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 102: Teplom zmraštiteľné polyolefínové tvarované súčiastky na vysoké (MV) napätie odolné proti plazivým prúdom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62677-3-102
: 346536
: 127069
: 1.10.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN