NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62668-1 (310450)

Manažérstvo procesov pre leteckú elektroniku. Prevencia falšovania. Časť 1: Zabránenie použitia falšovaných, podvodných a recyklovaných elektronických komponentov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62668-1
: 310450
: 130272
: 1.3.2020
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN