NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62541-6 (184021)

Jednotná architektúra OPC. Časť 6: Mapovanie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62541-6
: 184021
: 131894
: 1.12.2020
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN