NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62541-5 (184021)

Jednotná architektúra OPC. Časť 5: Informačný model (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2021

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62541-5
: 184021
: 132147
: 1.1.2021
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN