NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62435-4 (358760)

Elektronické súčiastky. Dlhodobé skladovanie elektronických polovodičových súčiastok. Časť 4: Skladovanie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62435-4
: 358760
: 128031
: 1.2.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN