NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62386-105 (360597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 105: Osobitné požiadavky na ovládacie a riadiace zariadenia. Prenos firmvéru (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62386-105
: 360597
: 131660
: 1.10.2020
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN