NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62282-6-400 (364512)

Technológia palivových článkov. Časť 6-400: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Zlúčiteľnosť výkonov a údajov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62282-6-400
: 364512
: 130040
: 1.1.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN