NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62129-3 (359208)

Kalibrácia zariadení na meranie vlnovej dĺžky/optickej frekvencie. Časť 3: Optické merače frekvencie s použitím frekvenčného hrebeňa (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62129-3
: 359208
: 129756
: 1.12.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN