NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62056-6-2 (356131)

Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/COSEM. Časť 6-2: Triedy rozhrania COSEM (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 62056-6-2
: 356131
: 127045
: 1.8.2018
: 114 g (0.25 )
:
Kategorie: Technické normy STN