NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61869-11 (351309)

Prístrojové transformátory. Časť 11: Dopĺňajúce požiadavky na pasívne nízkovýkonové transformátory napätia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61869-11
: 351309
: 127819
: 1.2.2019
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN