NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61788-7 (345685)

Supravodivosť. Časť 7: Merania elektronických charakteristík. Povrchový odpor vysokoteplotných supravodičov pri mikrovlnových frekvenciách (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61788-7
: 345685
: 131340
: 1.9.2020
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN