NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61788-24 (345685)

Supravodivosť. Časť 24: Meranie kritického prúdu. Zachovaný kritický prúd supravodivých drôtov Bi-2223 so strieborným plášťom po dvojitom ohybe pri izbovej tepote (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61788-24
: 345685
: 128083
: 1.3.2019
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN