NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61784-5-8 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-8: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 8 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61784-5-8
: 184020
: 128387
: 1.5.2019
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN