NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61757-1-1 (359275)

Optické vláknové senzory. Časť 1-1: Meranie deformácie. Deformačné senzory založené na vláknovej Braggovej mriežke (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61757-1-1
: 359275
: 131350
: 1.9.2020
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN