NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61333 (358472)

Značenie feritových jadier (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61333
: 358472
: 130058
: 1.2.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN