NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61300-3-55 (359252)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 3-55: Skúšanie a meranie. Zhasínací pomer polarizácie a presnosť kľúčovania pasívnych optických súčiastok zachovávajúcich polarizáciu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61300-3-55
: 359252
: 131686
: 1.10.2020
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN