NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61189-2-630 (346513)

Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 2-630: Skúšobné metódy na materiály na spájacie štruktúry. Absorpcia vlhkosti po kondicionovaní v tlakovej nádobe (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61189-2-630
: 346513
: 128027
: 1.2.2019
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN