NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61169-1-2 (353811)

Vysokofrekvenčné konektory. Časť 1-2: Elektrické skúšobné metódy. Vložený útlm (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61169-1-2
: 353811
: 130439
: 1.4.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN