NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61158-6-23 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-23: Špecifikácia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 23 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61158-6-23
: 184020
: 129839
: 1.1.2020
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN