NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61158-5-25 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-25: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 25 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61158-5-25
: 184020
: 129519
: 1.10.2019
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN