NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61158-5-19 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-19: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 19 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61158-5-19
: 184020
: 129516
: 1.10.2019
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN