NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61158-4-24 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-24: Špecifikácia protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 24 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61158-4-24
: 184020
: 129510
: 1.10.2019
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN