NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61158-4-19 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-19: Špecifikácia protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 19 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61158-4-19
: 184020
: 129508
: 1.10.2019
: 114 g (0.25 )
:
Kategorie: Technické normy STN